Πολιτική Απορρήτου

Ασφάλεια

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR Αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα,με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικέςαρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση τουe-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται απότον χρηστή /μέλος ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR . είναι εμπιστευτικές και    ΗANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR   έχει λάβειόλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτόκρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτραπου έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στιςπληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τηδιεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία τωνπελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ήαυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που Η ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR   χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη τωνσυστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάςκαθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε τηνύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστεόλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές καιαπόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση το κατάστημαANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR    με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.