Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους καιπροϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στο ηλεκτρονικόκατάστημα ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR   ΑΦΜ029518496  και ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ συνεπάγεταιτην ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση με αυτούς.

 

Όροι

 διατηρεί το δικαίωμανα τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσειςτων συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος,αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσειςκαθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντοςηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR  Δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα τωνπληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά ταακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης

Η ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR  δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουναπό την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης τωνεμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημαANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR  . ουδεμίαεγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάταιτην έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τουςΣε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόναπαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική,ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/καισωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματικήικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία πουέχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σεαδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/καιαπό τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/καιπληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτές οι ιστοσελίδες αποτελούν το επίσημο ηλεκτρονικόκατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR  με έδρα την ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ 49 ΠΑΤΗΣΙΑ ΤΚ 111444.Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων γραφικώνφωτογραφιών σχεδίων κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούνπνευματική ιδιοκτησία της ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR   και προστατεύονται κατά τις σχετικέςδιατάξεις του ελληνικού δικαίου του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνώνσυμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακήεγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση,μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά μετον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τοηλεκτρονικό κατάστημα της  FGMSERVICE.για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό,συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιουάλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούταινα μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις(όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες πουαποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σεσυμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικόσήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματατρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ήπρογράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης,την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικούυπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτικήνομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους μεοποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ήαποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Links με άλλα site

Η ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR  ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για τοπεριεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει. Η εταιρεία δενεγγυάται τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα σε διαδικτυακούς τόπους, για τουςοποίους ενδέχεται να εμπεριέχονται παραπομπές στην ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR  . Επιπλέον, η εταιρεία μας ουδεμία φέρειευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των διαδικτυακών τόπων καιγια κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη - χρήση των εν λόγωδιαδικτυακών τόπων, ο χρήστης - επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στααντίστοιχα websites, τα οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνα για την αποκατάστασητου εν λόγω προβλήματος. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ήυιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποίαπαραπέμπει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο.

 

Ασφάλεια

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GRΑναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένωνκαθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα,με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστηδυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικάσας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικέςαρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση τουe-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται απότον χρηστή /μέλος ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR . είναι εμπιστευτικές και    ΗANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR   έχει λάβειόλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτόκρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτραπου έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στιςπληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τηδιεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία τωνπελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ήαυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που Η ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR   χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη τωνσυστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάςκαθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε τηνύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστεόλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές καιαπόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση το κατάστημαANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR    με κανέναντρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τιςπληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στηδιάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τηνεκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται καιφυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

Λοιποί Όροι

Αποδοχή όρων

Ο χρήστης μέλος του καταστήματος  ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR    δηλώνει ότι αφού διάβασε τους παρόντεςόρους, τους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως στο σύνολό τους, καθώς και ότι αναγνωρίζειρητώς ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενωνυπηρεσιών καθ' όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. ή/καιτη συναλλαγή του.

 Για κάθε διαφορά πουτυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, αρμόδιαείναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με τηνερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και γιακάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση του ANTALAKTIKA.FGMSERVICE.GR     εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Τροποποίηση όρων χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτεκαι αναιτιολόγητα από την εταιρεία, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθετυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει αυτόματα με την ανάρτησή τους στηνιστοσελίδα.

 

Ακυρότητα όρου

Σε περίπτωση που καταστεί άκυρος ένας από τουςπροαναφερθέντες όρους δε συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσαςΣυμβάσεως.

 

Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία καικαταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τουςπαρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα τοοποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά εύλογηκρίση του δικαιούχου του δικαιώματος.